Правила и условия

ПРЕГЛЕД

Hydro Jet™ управлява този уебсайт. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „наш“ се отнасят за Hydro Jet™. Hydro Jet™ предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемете всички правила, условия, политики и забележки, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и/или закупите нещо от нас, вие се включвате в нашата „Услуга“. Вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и правила, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички правила и условия на това споразумение, нямате право да влизате в уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото използване или достъп до уебсайта след публикуване на каквито и да било промени означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1 – УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Като се съгласявате с тези Условия за ползване, вие декларирате, че сте най-малко пълнолетни във вашия щат или провинция на пребиваване, или че сте на пълнолетие във вашия щат или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволите на някой от непълнолетните ви зависими лица да използва този сайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели, нито можете, като използвате Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме си правото да откажем обслужване на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитна карта) може да бъде прехвърлено некриптирано. Вие включвате (а) предавания през различни мрежи и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате каквато и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВОРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация. Не трябва да се разчита на него или да се използва като единствена основа за вземане на решения без справка с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация по необходимост не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 – МОДИФИКАЦИИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото да променяме или преустановяваме Услугата (или част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било модификации, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги може да са достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Съгласно нашата Политика за връщане, тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат само на връщане или замяна.
Положихме всички усилия, за да покажем цветовете и изображенията на нашите продукти, които се показват в магазина, възможно най-точно. Не можем да гарантираме, че дисплеят на монитора на вашия компютър, който и да е цвят, ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на продуктите или услугите, които предлагаме. Всички описания на продуктите или цените на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наше лично усмотрение. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, където е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да е продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че всякакви грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРВАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем да ограничим или анулираме количества, закупени на човек, на домакинство или поръчка по наше усмотрение. Тези ограничения може да включват поръчки, направени от или под същия клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. Ако направим промяна или анулираме поръчка, може да ви уведомим, като се свържете с имейл адреса и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени при направата на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате своя акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти, както и дати на изтичане, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или информация.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „както е“ и „както е налично“ без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и каквото и да е одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и усмотрение. Трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и/или услуги също са предмет на настоящите Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8 – ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт може да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме това. Няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или всякакви други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например записи за конкурс) или без заявка от нас, изпратите творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или в противен случай (наричани заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякаква среда всички коментари, които ни препращате. Ние сме и няма да бъдем задължени, (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) за да отговорите на всякакви коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо, нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконен, злоупотребяващ или неприличен материал или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни по отношение на произхода на всякакви коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или трета страна.

РАЗДЕЛ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Нашата Политика за поверителност урежда подаването от ваша страна на лична информация чрез магазина. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСТИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транспортиране и наличността. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако информацията в Услугата или на свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително известие (включително след като сте изпратили поръчката си) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема посочена дата за актуализация или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за всякакви незаконни цели; (b) за привличане на други да извършват или участват в незаконни действия; (c) за нарушаване на международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (d) за нарушаване или нарушаване на нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (e) за тормоз, злоупотреба, обида, нараняване, клевета, клевета, пренебрежение, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за предоставяне на невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или всякакъв друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (h) за събиране или проследяване на лична информация на други лица; (i) за спам, фиш, фармация, претекст, паяк, обхождане или скрейп; (j) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) за намеса или заобикаляне на функциите за сигурност на Услугата или свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Запазваме си правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 – ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга от ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахваме услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени до вас чрез услугата, се предоставят (освен както е изрично посочено от нас) „както е“ и „както е налично“ за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, било то изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай Hydro Jet™, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати ползи, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, правонарушение (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всеки друг иск, свързан по някакъв начин с използването на услугата или продукт от ваша страна, включително, но не само, всякакви грешки или пропуски във всяко съдържание , или всякакви загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин направено достъпно чрез услугата, дори ако са уведомени за такава възможност. Тъй като някои щати или юрисдикции не позволяват изключване или ограничаване на отговорността за последващи или случайни щети, нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона в такива щати или юрисдикции.

РАЗДЕЛ 14 – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и предпазвате Hydro Jet™ и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, от всякакви искове или искания , включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушение от ваша страна на настоящите Условия за ползване или документите, които те включват чрез препратка, или нарушение от ваша страна на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 – ДЕЛИМОСТ

Ако някоя разпоредба от тези Условия за ползване се определи като незаконна, нищожна или неприложима, тази разпоредба ще бъде изпълнима в най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство. Неизпълнимата част ще се счита за отделена от настоящите Условия за ползване; такова определяне не засяга валидността и изпълнимостта на други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 – ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила и след прекратяването на това споразумение за всички цели.
Тези Условия за ползване са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша собствена преценка не успеете или подозираме, че не сте успели да спазите някое условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до датата на прекратяване включително; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от тях).

РАЗДЕЛ 17 – ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата от ваша страна, замествайки всякакви предишни или текущи споразумения, съобщения и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Условия за ползване няма да се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 – ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, чрез които ви предоставяме Услуги, се управляват и тълкуват от законите на Сан Франциско, Калифорния, САЩ 95336.

РАЗДЕЛ 19 – ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване или достъп до нашия уебсайт или услугата след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване означава приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни изпращате на [email protected].

Безплатна доставка в цял свят

За всички поръчки

Лесно връщане на 30 дни

30 дни гаранция за връщане на парите

Бърза обработка на поръчките

Изпраща се в рамките на 24-48 часа!

100% Сигурно плащане

PayPal / MasterCard / Visa

bg_BGБългарски