Tingimused

ÜLEVAADE

Hydro Jet™ haldab seda veebisaiti. Kogu saidil viitavad terminid "meie", "meie" ja "meie" Hydro Jet™-ile. Hydro Jet™ pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu sellel saidil saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid teile, kasutajale, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Meie saiti külastades ja/või meilt midagi ostes kasutate meie „teenust“. Nõustute järgima järgmisi tingimusi ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju, millele siin viidatakse ja/või mis on saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu panustajad.

Enne meie veebisaidile sisenemist või kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidi mis tahes osale sisenedes või seda kasutades nõustute järgima neid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile siseneda ega teenuseid kasutada. Kui neid teenusetingimusi käsitletakse pakkumisena, on nõustumine sõnaselgelt piiratud nende teenusetingimustega.

Kõik praegusesse poodi lisatud uued funktsioonid või tööriistad kehtivad samuti teenusetingimustega. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada mis tahes osa käesolevatest teenusetingimustest, postitades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Veebisaidi jätkuv kasutamine või juurdepääs sellele pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

1. JAOTIS – VEEBIPOE TINGIMUSED

Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine või oma elukohariigis või provintsis täisealine ja olete andnud meile nõusoleku luba oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ühelgi ebaseaduslikul või volitamata otstarbel ega rikkuda teenust kasutades oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada usse ega viirusi ega hävitavat koodi.
Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. OSA – ÜLDTINGIMUSED

Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest ükskõik millisel põhjusel ja igal ajal.
Mõistate, et teie sisu (va krediitkaarditeave) võidakse edastada krüptimata. Te hõlmate (a) edastusi erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatusi, et vastata võrkude või seadmete tehnilistele nõuetele ja kohandada neid. Krediitkaarditeave on võrgu kaudu edastamise ajal alati krüpteeritud.
Nõustute ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama ühtegi teenuse osa, teenust ega juurdepääsu teenusele ega kontaktisikutele veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse. .
Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega mõjuta muul viisil käesolevaid tingimusi.

3. JAOTIS – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKUS JA TÄHTAEGUS

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on mõeldud ainult üldiseks teabeks. Seda ei tohiks tugineda ega kasutada otsuste tegemise ainsa alusena ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle saidi materjalile tuginemine on teie enda vastutusel.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on esitatud ainult viitamiseks. Jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. JAOTIS – TEENUSE JA HINNATE MUUDATUSED

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. JAOTIS – TOOTED VÕI TEENUSED (vajadusel)

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult võrgus. Meie tagastuspoliitika kohaselt võivad nendel toodetel või teenustel olla piiratud kogused ja neid saab ainult tagastada või vahetada.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada meie toodete värvid ja pildid, mis poes ilmuvad. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuva on täpne.
Jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemisel igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toote tootmine igal ajal katkestada. Kõik sellel saidil tehtud toote või teenuse pakkumised on kehtetud, kui see on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud mis tahes toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et Teenuses esinevad vead parandatakse.

6. JAOTIS – ARVELDAMIS- JA KONTOTEABE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille meile esitate. Võime piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, leibkonna või tellimuse kohta oma äranägemise järgi. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud samale kliendikontole või selle all, sama krediitkaardiga ja/või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame selle, võime teid teavitada, võttes ühendust tellimuse vormistamisel antud e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mida meie hinnangul näivad olevat esitanud edasimüüjad, edasimüüjad või turustajad.

Nõustute esitama kõigi meie poes tehtud ostude kohta jooksvat, täielikku ja täpset ostu- ja kontoteavet. Nõustute viivitamatult värskendama oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardinumbreid ning aegumiskuupäevi, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Täpsema teabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitikat.

7. JAOTIS – VALIKULISED TÖÖRIISTAD

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mida me ei jälgi ega oma kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele "nagu on" ja "nagu on saadaval" ilma igasuguste garantiide, kinnituste või tingimusteta ja mis tahes kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb või on seotud teie valikuliste kolmanda osapoole tööriistade kasutamisega.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine toimub täielikult teie enda riisikol ja äranägemisel. Peaksite veenduma, et olete kursis tingimustega, mille alusel asjakohane kolmandast osapoolest pakkuja(d) tööriistu pakuvad, ja nõustute nendega.
Edaspidi võime ka veebisaidi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone (sh uute tööriistade ja ressursside väljaandmine). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad samuti käesolevad teenusetingimused.

8. JAOTIS – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Teatud meie teenuse kaudu saadaolev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Sellel saidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid suunata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või täpsuse uurimise või hindamise eest ega garanteeri seda. Meil ei ole mingit vastutust ega vastutust kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide või muude kolmandate osapoolte materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on tehtud seoses mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu sooritamist vaadake hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid. Kolmanda osapoole tooteid puudutavad kaebused, pretensioonid, mured või küsimused tuleks suunata kolmandale osapoolele.

9. JAOTIS – KASUTAJA KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED

Kui saadate meie nõudmisel teatud konkreetseid esildisi (näiteks konkursitöid) või ilma meiepoolse taotluseta, saadate loovaid ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale kas veebis, e-posti teel, posti teel või muul juhul (koos "kommentaarid") nõustute sellega, et me võime igal ajal piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes meediumis mis tahes kommentaare, mille meile edastate. Me ei ole ega pea olema kohustatud (1) hoidma mis tahes kommentaare konfidentsiaalsena; (2) maksma hüvitist mis tahes kommentaaride eest; või (3) vastata mis tahes kommentaaridele.
Võime, kuid meil ei ole kohustust, jälgida, redigeerida või eemaldada sisu, mille oleme oma äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil taunitav, mis rikub mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi. .
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigust, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või omandiõigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või nilbet materjali ega arvutiviirust või muud pahavara, mis võiksid mingil viisil mõjutada teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, esineda kellegi teisena peale iseenda ega muul viisil meid või kolmandaid osapooli kommentaaride päritolu osas eksitada. Vastutate ainuisikuliselt oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. JAOTIS – ISIKUANDMED

Meie privaatsuspoliitika reguleerib teie isikuandmete esitamist poe kaudu. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks.

11. JAOTIS – VEAD, EBATÄPSUSED JA VÄLJAjätmised

Aeg-ajalt võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hindade, tutvustuste, pakkumiste, toodete saatmiskulude, transiidiaegade ja saadavusega. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet või tühistada tellimusi, kui mis tahes teave teenuses või seotud veebisaidil on ebatäpne igal ajal ilma ette teatamata (kaasa arvatud pärast tellimuse esitamist). .
Me ei võta endale kohustust uuendada, muuta ega täpsustada teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel. Teenuses või seotud veebisaidil rakendatud värskendus- või värskenduskuupäeva ei tohiks pidada näitamaks, et kogu teenuses või seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

12. JAOTIS – KEELATUD KASUTUSED

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) kutsuda teisi sooritama või osalema mis tahes ebaseaduslikke tegusid; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; (h) koguda või jälgida teiste isikuandmeid; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, pharmimiseks, ettekäändeks, ämblikuks, roomamiseks või kraapimiseks; (j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvafunktsioonide sekkumiseks või nendest kõrvalehoidmiseks. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusviiside rikkumise tõttu.

13. JAOTIS – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRANG

Me ei garanteeri, esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadud tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma teid ette teatamata tühistada.
Nõustute sõnaselgelt, et teenust kasutate või ei saa kasutada omal vastutusel. Teenust ja kõiki teenuse kaudu teile tarnitavaid tooteid ja teenuseid pakutakse (välja arvatud meie poolt sõnaselgelt märgitud juhtudel) teie kasutamiseks „sellisena” ja „nagu saadaval”, ilma mis tahes esinduste, garantiide või tingimusteta. või kaudne, sealhulgas kõik kaudsed garantiid või tingimused turustatavuse, turustatava kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumise kohta.
Mitte mingil juhul ei vastuta Hydro Jet™, meie direktorid, ohvitserid, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad ega litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete ega otsese, kaudse, juhusliku, karistuse, mis tahes erilised või kaudsed kahjud, sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, andmete kadu, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need tulenevad lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muul viisil, mis tulenevad mis tahes teenuse või teenust kasutades ostetud toodete kasutamisest või mis tahes muust nõude, mis on mis tahes viisil seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või väljajätmised , või mis tahes kahju või kahju, mis on tekkinud teenuse või teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei võimalda tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, on meie vastutus piiratud selliste osariikide või jurisdiktsioonide seadusega lubatud maksimummääraga.

14. JAOTIS – HÜVITAMINE

Nõustute Hydro Jet™ ja meie emaettevõtte, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ametnike, direktorite, agentide, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate kahju hüvitamisega, kaitsmisega ja kahjutuks hoidmisega nõuete või nõudmiste eest. , sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis on makstud mis tahes kolmanda osapoole poolt käesolevate teenusetingimuste või nendesse viitena lisatud dokumentide rikkumise tõttu või mis tahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.

15. JAOTIS – ERALDATAVUS

Kui mõni nende teenusetingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on see säte siiski jõustatav kohaldatava õigusega lubatud ulatuses. Jõustamatu osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatuks; selline otsus ei mõjuta teiste ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. JAOTIS – LÕPETAMINE

Poolte kohustused ja kohustused, mis on tekkinud enne lõpetamiskuupäeva, jäävad pärast käesoleva lepingu lõppemist kõigil eesmärkidel kehtima.
Need teenusetingimused kehtivad kuni teie või meie poolt nende lõpetamiseni. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või kui lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui meie ainsa otsuse kohaselt ei suuda te või kahtlustame, et olete rikkunud käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest. kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või võib seetõttu keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. JAOTIS – KOGU LEPING

Kui me ei kasuta ega jõusta nende teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Need teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenusega seotud poliitikad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades mis tahes varasemad või samaaegsed lepingud, teabevahetused ja Teie ja meie vahelised suulised või kirjalikud ettepanekud (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste mis tahes varasemad versioonid).
Mis tahes ebaselgusi käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata eelnõu koostaja vastu.

18. JAOTIS – KEHTIVAD ÕIGUSAKTID

Neid teenusetingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, mille alusel me teile teenuseid pakume, reguleerivad California osariigi San Francisco USA 95336 seadused ja neid tõlgendatakse nende alusel.

JAOTIS 19 – TEENUSTE TINGIMUSTE MUUDATUSED

Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni.
Jätame endale õiguse oma äranägemisel värskendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendused ja muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast käesolevates teenusetingimustes tehtud muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

OSA 20 – KONTAKTANDMED

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb saata meile aadressil [email protected].

Tasuta kohaletoimetamine üle maailma

Kõigil tellimustel

Lihtne 30-päevane tagastamine

30 päeva raha tagasi garantii

Kiire tellimuse töötlemine

Tarnitakse 24-48 tunni jooksul!

100% turvaline kassa

PayPal / MasterCard / Visa

etEesti