Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami HydroJetPowerWasher.COM. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie. Podmienky používania

generál
Táto webová stránka obsahuje všeobecné informácie o The HydroJetPowerWasher.COM a našich produktoch alebo službách. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke (a publikácie na nej uvedené) nie sú určené na poskytovanie a nepredstavujú ani nezahŕňajú rady v akejkoľvek konkrétnej záležitosti. Poskytujú sa len na všeobecné informačné účely. Nemali by ste konať alebo sa zdržať konania na základe akéhokoľvek materiálu obsiahnutého na tejto webovej lokalite (alebo publikácií na nej poskytnutých) bez toho, aby ste si vyžiadali vhodnú odbornú radu.
Vaše používanie tejto webovej stránky podlieha týmto podmienkam používania. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami.

Vylúčenie zodpovednosti
Táto webová stránka je dostupná bez akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk akéhokoľvek druhu; či už vyjadrené alebo implicitné. HydroJetPowerWasher.COM neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záväzky týkajúce sa akýchkoľvek materiálov alebo akéhokoľvek obsahu alebo informácií na akejkoľvek inej webovej stránke, na ktorú sa odkazuje alebo je prístupná prostredníctvom hypertextového odkazu alebo inak prostredníctvom tejto webovej stránky („stránky tretej strany“). HydroJetPowerWasher.COM neschvaľuje ani neschvaľuje obsah žiadnej stránky tretej strany, ani The HydroJetPowerWasher.COM nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek stránkou tretej strany.

Obmedzenie zodpovednosti
V najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, ani The HydroJetPowerWasher.COM, ani ich partneri, spoločníci, konzultanti, zamestnanci, pridružené spoločnosti alebo iní zástupcovia nebudú zodpovední za stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním materiálov alebo akékoľvek zariadenia alebo služby ponúkané prostredníctvom tejto webovej stránky (vrátane, ale nie výlučne, nepriamych alebo následných strát alebo škôd, straty údajov, príjmu, zisku alebo príležitosti, straty alebo poškodenia majetku a nárokov tretích strán), a to aj v prípade, že HydroJetPowerWasher. Spoločnosť COM bola upozornená na možnosť takejto straty alebo škôd alebo boli takéto straty alebo škody primerane predvídateľné.

Ochrana údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov
HydroJetPowerWasher.COM rešpektuje vaše právo na súkromie. Návštevníkom sa odporúča, aby si pri každej návšteve webovej stránky mohli uchovať dve všeobecné úrovne informácií o ich návšteve. Prvá úroveň zahŕňa štatistické a iné analytické informácie zhromaždené na súhrnnom a neindividuálnom špecifickom základe všetkých prehliadačov, ktoré navštívia stránku. Druhým sú osobné alebo konkrétne informácie pre konkrétneho návštevníka, ktorý sa vedome rozhodol tieto informácie poskytnúť.

Štatistické a analytické informácie poskytujú všeobecné a nie individuálne špecifické informácie o počte ľudí, ktorí navštívia túto webovú stránku; počet ľudí, ktorí sa vracajú na túto stránku; stránky, ktoré navštevujú; kde boli predtým, ako prišli na túto lokalitu, a stránku na lokalite, z ktorej odišli. Tieto informácie nám pomáhajú monitorovať návštevnosť našej webovej stránky, aby sme mohli riadiť kapacitu a efektivitu stránky. Pomáha nám tiež pochopiť, ktoré časti tejto lokality sú najobľúbenejšie, a vo všeobecnosti posúdiť správanie a vlastnosti používateľov, aby sme zmerali záujem a používanie rôznych oblastí lokality.

Prostredníctvom tejto webovej stránky môžete mať príležitosť poslať nám informácie, napríklad prostredníctvom stránok „kontaktujte nás“ alebo akejkoľvek inej oblasti, kde môžete posielať e-maily, požadovať brožúry alebo poskytovať spätnú väzbu. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na nich, poskytnete nám určitú úroveň osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. HydroJetPowerWasher.COM použije tieto informácie iba na (i) účely, na ktoré ste ich poskytli; ii) účely overovania a štatistická analýza; a (iii) marketingové a administratívne účely.

Cookies
Čo je súbor cookie?
Súbor cookie je jednoduchý textový súbor uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení serverom webovej stránky a iba tento server bude môcť získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač. Zvyčajne bude obsahovať nejaké anonymné informácie, ako napríklad jedinečný identifikátor a názov stránky a niektoré číslice a čísla.

Ako môžem kontrolovať súbory cookie?
Väčšina webových stránok používa súbory cookie na zlepšenie zážitku návštevníka tým, že umožňuje webovej lokalite „zapamätať si“ vás, či už počas trvania vašej návštevy (pomocou „súboru cookie relácie“) alebo pri opakovaných návštevách (pomocou „trvalého súboru cookie“). Súbory cookie môžu byť nastavené webovou stránkou, ktorú navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte („súbory cookie tretej strany“).

Táto webová stránka používa súbory cookie; pokračovaním v používaní tejto webovej stránky predpokladáme, že súhlasíte s ich používaním. Ak si neželáte prijímať cookies, môžete upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby vás upozornil, keď sa mu cookies odošlú, alebo môžete cookies úplne odmietnuť. Môžete tiež odstrániť súbory cookie, ktoré už boli nastavené.

Prístupnosť
HydroJetPowerWasher.COM uznáva dôležitosť zabezpečenia toho, aby bola naša stránka dostupná pre každého. Snažíme sa dosiahnuť úroveň Double-A pomocou iniciatívy Web Accessibility Initiative (WAI).
Ak máte nejaké problémy týkajúce sa dostupnosti tejto stránky, kontaktujte nás.

Vládny zákon
Toto právne oznámenie a podmienky používania a všetky otázky týkajúce sa tejto webovej stránky sa budú riadiť zákonmi Írska.

Zásady uchovávania záznamov
Upozorňujeme, že The HydroJetPowerWasher.COM uchováva záznamy podľa našich zásad uchovávania záznamov.

Celosvetová doprava zadarmo

Na všetky objednávky

Jednoduché vrátenie do 30 dní

30 dní záruka vrátenia peňazí

Rýchle spracovanie objednávky

Odoslané do 24-48 hodín!

100% Bezpečná pokladňa

PayPal / MasterCard / Visa

sk_SKSlovenčina