นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายของ HydroJetPowerWasher.COM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา ข้อกำหนดการใช้งาน

ทั่วไป
เว็บไซต์นี้มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ HydroJetPowerWasher.COM และผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เนื้อหาที่อยู่ใน (และสิ่งพิมพ์ที่มีให้ภายใน) เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้และไม่ได้ประกอบหรือประกอบด้วยคำแนะนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรดำเนินการหรือละเว้นจากการกระทำตามเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ใน (หรือสิ่งพิมพ์ที่มีให้ภายใน) เว็บไซต์นี้โดยไม่ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย HydroJetPowerWasher.COM ไม่รับรอง รับประกัน หรือรับภาระใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์อื่นใดที่อ้างถึงหรือเข้าถึงโดยไฮเปอร์เท็กซ์ลิงค์หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม”) HydroJetPowerWasher.COM ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม และ HydroJetPowerWasher.COM จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ทั้ง HydroJetPowerWasher.COM หรือหุ้นส่วน ผู้ร่วมงาน ที่ปรึกษา พนักงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนอื่นใดของ HydroJetPowerWasher.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล รายได้ กำไรหรือโอกาส การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม) แม้ว่า HydroJetPowerWasher COM ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว หรือการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
HydroJetPowerWasher.COM เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ผู้เยี่ยมชมควรได้รับคำแนะนำว่าแต่ละครั้งที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลทั่วไปสองระดับเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของพวกเขาสามารถเก็บไว้ได้ ระดับแรกประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลเชิงวิเคราะห์อื่นๆ ที่รวบรวมบนพื้นฐานโดยรวมและไม่เจาะจงรายบุคคลของเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่เข้าชมไซต์ ประการที่สองคือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเฉพาะสำหรับผู้เข้าชมเฉพาะเจาะจงซึ่งเลือกที่จะให้ข้อมูลนั้นโดยเจตนา

ข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ให้ข้อมูลทั่วไปและไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ จำนวนผู้ที่กลับมาที่ไซต์นี้ หน้าที่พวกเขาเยี่ยมชม; พวกเขาอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาถึงไซต์นี้ และหน้าในไซต์ที่พวกเขาออกไป ข้อมูลนี้ช่วยให้เราตรวจสอบปริมาณการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเพื่อจัดการความสามารถและประสิทธิภาพของไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าส่วนใดของไซต์นี้เป็นที่นิยมมากที่สุด และโดยทั่วไปจะประเมินพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของผู้ใช้เพื่อวัดความสนใจและการใช้ส่วนต่าง ๆ ของไซต์

ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณอาจมีโอกาสส่งข้อมูลถึงเรา เช่น ผ่านหน้า "ติดต่อเรา" หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่คุณสามารถส่งอีเมล ขอโบรชัวร์ หรือให้ข้อเสนอแนะ เมื่อเลือกที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวในระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณแก่เรา HydroJetPowerWasher.COM จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อ (i) วัตถุประสงค์ที่คุณให้ไว้เท่านั้น; (ii) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางสถิติ; และ (iii) วัตถุประสงค์ทางการตลาดและการบริหาร

คุ้กกี้
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้คือไฟล์ข้อความธรรมดาที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ และมีเพียงเซิร์ฟเวอร์นั้นเท่านั้นที่จะสามารถดึงหรืออ่านเนื้อหาของคุกกี้นั้นได้ คุกกี้แต่ละรายการไม่ซ้ำกันสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โดยปกติจะมีข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เช่น ตัวระบุเฉพาะและชื่อไซต์ รวมทั้งตัวเลขและตัวเลขบางส่วน

ฉันจะควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร
เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมโดยเปิดใช้งานเว็บไซต์นั้นเพื่อ 'จดจำ' คุณ ทั้งในช่วงที่คุณเยี่ยมชม (โดยใช้ 'คุกกี้เซสชัน') หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำ (โดยใช้ 'คุกกี้ถาวร') คุกกี้อาจถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม ('คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง') หรืออาจถูกตั้งค่าโดยเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เรียกใช้เนื้อหาบนหน้าที่คุณกำลังดู ('คุกกี้ของบุคคลที่สาม')

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยอมรับการใช้งาน หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ หรือคุณจะปฏิเสธคุกกี้ไปเลยก็ได้ คุณยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้แล้วได้อีกด้วย

การเข้าถึง
HydroJetPowerWasher.COM ตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงไซต์ของเราได้ เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุระดับ Double-A ด้วย Web Accessibility Initiative (WAI)
โปรดติดต่อเราหากคุณมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงไซต์นี้

กฎหมายที่บังคับใช้
กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์จะควบคุมประกาศทางกฎหมายนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

นโยบายการเก็บรักษาบันทึก
โปรดทราบว่า HydroJetPowerWasher.COM จัดเก็บบันทึกตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกของเรา

จัดส่งฟรีทั่วโลก

ในการสั่งซื้อทั้งหมด

คืนสินค้าง่าย ๆ ใน 30 วัน

รับประกันคืนเงิน 30 วัน

การประมวลผลคำสั่งที่รวดเร็ว

จัดส่งภายใน 24-48 ชั่วโมง!

100% ชำระเงินที่ปลอดภัย

PayPal / มาสเตอร์การ์ด / วีซ่า

thไทย