Правила и услови

ПРЕГЛЕД

Hydro Jet™ управува со оваа веб-страница. Низ страницата, термините „ние“, „нас“ и „наши“ се однесуваат на Hydro Jet™. Hydro Jet™ ја нуди оваа веб-локација, вклучувајќи ги сите информации, алатки и услуги достапни од оваа страница за вас, корисникот, условени од прифаќањето на сите услови, услови, политики и известувања наведени овде.

Со посета на нашата страница и/или купување нешто од нас, вие се вклучувате во нашата „Услуга“. Се согласувате да бидете обврзани со следните услови и услови („Услови за користење“, „Услови“), вклучувајќи ги и оние дополнителни услови и правила наведени овде и/или достапни преку хиперврска. Овие Услови за користење важат за сите корисници на страницата, вклучително и без ограничување корисници кои се прелистувачи, продавачи, клиенти, трговци и/или придонесувачи на содржина.

Ве молиме внимателно прочитајте ги овие Услови за користење пред да пристапите или да ја користите нашата веб-страница. Со пристап или користење на кој било дел од страницата, се согласувате да бидете обврзани со овие Услови за користење. Доколку не се согласувате со сите одредби и услови на овој договор, не смеете да пристапите на веб-страницата или да користите какви било услуги. Доколку овие Услови за користење се сметаат за понуда, прифаќањето е изрично ограничено на овие Услови за користење.

Сите нови функции или алатки додадени во тековната продавница исто така ќе подлежат на Условите за користење. Можете да ја прегледате најактуелната верзија на Условите за користење во секое време на оваа страница. Го задржуваме правото да ажурираме, промениме или замениме кој било дел од овие Услови за користење со објавување ажурирања и/или промени на нашата веб-локација. Ваша одговорност е периодично да ја проверувате оваа страница за промени. Вашето континуирано користење или пристап до веб-локацијата по објавувањето на какви било промени претставува прифаќање на тие промени.

ДЕЛ 1 – УСЛОВИ НА ОНЛАЈН ПРОДАВНИЦА

Согласувајќи се со овие Услови за користење, вие покажувате дека сте барем полнолетни во вашата држава или провинција на живеење, или дека сте полнолетни во вашата држава или провинција на живеење и дека сте ни дале согласност за дозволете кој било од вашите помали зависни лица да ја користи оваа страница.
Не смеете да ги користите нашите производи за какви било незаконски или неовластени цели, ниту, пак, можете, при користењето на Услугата, да прекршите закони во вашата јурисдикција (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на законите за авторски права).
Не смеете да пренесувате никакви црви или вируси или код од деструктивна природа.
Прекршување или прекршување на некој од Условите ќе резултира со итно прекинување на вашите Услуги.

ДЕЛ 2 – ОПШТИ УСЛОВИ

Го задржуваме правото да одбиеме услуга на било кој од која било причина во секое време.
Разбирате дека вашата содржина (не вклучувајќи ги информациите за кредитната картичка) може да се пренесе нешифрирана. Вклучувате (а) преноси преку различни мрежи и (б) промени за усогласување и прилагодување на техничките барања за поврзување на мрежи или уреди. Информациите за кредитната картичка секогаш се шифрираат за време на преносот преку мрежи.
Се согласувате да не репродуцирате, дуплирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате кој било дел од Услугата, користењето на Услугата или пристапот до Услугата или кој било контакт на веб-локацијата преку која се обезбедува услугата, без наша изречна писмена дозвола .
Насловите што се користат во овој договор се вклучени само за погодност и нема да ги ограничат или на друг начин да влијаат на овие Услови.

ДЕЛ 3 – ТОЧНОСТ, КОМПЛЕТНОСТ И НАВРЕМЕНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ

Ние не сме одговорни доколку информациите достапни на оваа страница не се точни, целосни или актуелни. Материјалот на оваа страница е даден само за општи информации. Не треба да се потпира или да се користи како единствена основа за донесување одлуки без консултација со примарни, попрецизни, поцелосни или понавремени извори на информации. Секое потпирање на материјалот на оваа страница е на ваш сопствен ризик.
Оваа страница може да содржи одредени историски информации. Историските информации, нужно, не се актуелни и се дадени само за ваша референца. Го задржуваме правото да ја менуваме содржината на оваа страница во секое време, но немаме обврска да ажурираме какви било информации на нашата страница. Се согласувате дека е ваша одговорност да ги следите промените на нашата страница.

ДЕЛ 4 – МОФИКАЦИИ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цените за нашите производи се предмет на промена без претходна најава.
Го задржуваме правото да ја измениме или прекинеме Услугата (или кој било дел или содржина од неа) без известување во секое време.
Ние нема да бидеме одговорни пред вас или трета страна за каква било промена, промена на цената, суспендирање или прекинување на Услугата.

ДЕЛ 5 – ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е применливо)

Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучиво онлајн преку веб-страницата. Според нашата Политика за враќање, овие производи или услуги може да имаат ограничени количини и се предмет само на враќање или замена.
Направивме максимални напори да ги прикажеме боите и сликите на нашите производи што се појавуваат во продавницата што е можно попрецизно. Не можеме да гарантираме дека прикажувањето на која било боја на вашиот компјутерски монитор ќе биде точен.
Го задржуваме правото, но не сме обврзани да ја ограничиме продажбата на нашите производи или услуги на кое било лице, географски регион или јурисдикција. Можеме да го искористиме ова право од случај до случај. Го задржуваме правото да ги ограничиме количините на сите производи или услуги што ги нудиме. Сите описи на производи или цените на производите се предмет на промена во секое време без најава, по наша дискреција. Го задржуваме правото да прекинеме со кој било производ во секое време. Секоја понуда за кој било производ или услуга направена на оваа страница е неважечка таму каде што е забрането.
Ние не гарантираме дека квалитетот на какви било производи, услуги, информации или друг материјал купен или добиен од вас ќе ги исполни вашите очекувања или дека сите грешки во Услугата ќе бидат поправени.

ДЕЛ 6 – ТОЧНОСТ НА ФАКТУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА СМЕТКАТА

Го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка што ќе ја поставите кај нас. Можеме да ги ограничиме или откажеме купените количини по лице, по домаќинство или да нарачаме по наша дискреција. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки направени од или под иста корисничка сметка, иста кредитна картичка и/или нарачки што ја користат истата адреса за наплата и/или испорака. Доколку направиме промена или откажеме нарачка, може да ве известиме со контактирање на е-поштата и/или адресата за наплата/телефонскиот број наведени кога е направена нарачката. Го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме нарачките кои, според наше мислење, се чини дека се поставени од дилери, препродавачи или дистрибутери.

Се согласувате да обезбедите тековни, целосни и точни информации за купување и сметка за сите купувања направени во нашата продавница. Се согласувате навремено да ги ажурирате вашата сметка и други информации, вклучително и вашата адреса на е-пошта и броеви на кредитни картички, како и датумите на истекување за да можеме да ги завршиме вашите трансакции и да ве контактираме по потреба.

За повеќе детали, погледнете ја нашата Политика за враќање.

ДЕЛ 7 – ФАКУЛТАТИВНИ АЛАТКИ

Можеме да ви овозможиме пристап до алатки од трети страни кои ниту ги следиме, ниту имаме контрола или внесување.
Вие признавате и се согласувате дека обезбедуваме пристап до таквите алатки „какви што се“ и „достапни“ без никакви гаранции, репрезентации или услови од кој било вид и каква било поддршка. Ние нема да имаме никаква одговорност што произлегува од или поврзана со вашата употреба на опционални алатки од трета страна.
Секое користење на опционални алатки понудени преку страницата е целосно на ваш сопствен ризик и дискреција. Треба да се осигурате дека сте запознаени и ги одобрувате условите под кои алатките се обезбедени од релевантните трети лица добавувачи.
Во иднина, ние исто така може да нудиме нови услуги и/или функции преку веб-локацијата (вклучувајќи го и објавувањето на нови алатки и ресурси). Ваквите нови функции и/или услуги, исто така, ќе подлежат на овие Услови за користење.

ДЕЛ 8 – ВРСКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Одредени содржини, производи и услуги достапни преку нашата услуга може да вклучуваат материјали од трети страни.
Врските од трети страни на оваа страница може да ве упатат кон веб-локации на трети лица кои не се поврзани со нас. Ние не сме одговорни за испитување или оценување на содржината или точноста и не гарантираме. Ние нема да имаме никаква одговорност или одговорност за материјали или веб-страници од трети лица или какви било други материјали, производи или услуги на трети страни.
Ние не сме одговорни за каква било штета или штета поврзана со купување или употреба на стоки, услуги, ресурси, содржина или какви било други трансакции направени во врска со веб-локации на трети страни. Ве молиме внимателно прегледајте ги политиките и практиките на третата страна и уверете се дека ги разбирате пред да се вклучите во каква било трансакција. Поплаките, побарувањата, грижите или прашањата во врска со производи од трета страна треба да се упатат до трета страна.

ДЕЛ 9 – КОМЕНТАРИ, ПОВРАТНИ ПОВРАТНИ КОРИСНИЧКИ И ДРУГИ ПОДНЕСУВАЊА

Доколку на наше барање испратите одредени специфични поднесоци (на пример, пријави за конкурс) или без наша барање, испраќате креативни идеи, предлози, предлози, планови или други материјали, без разлика дали се онлајн, по е-пошта, по пошта или во спротивно (заеднички, „коментари“), се согласувате дека можеме, во секое време, без ограничувања, да уредуваме, копираме, објавуваме, дистрибуираме, преведуваме и на друг начин да ги користиме на кој било медиум сите коментари што ни ги испраќате. Ние не сме и нема да бидеме обврзани, (1) да ги одржуваме сите коментари во тајност; (2) да плати компензација за какви било коментари; или (3) да одговорите на какви било коментари.
Можеме, но немаме обврска да ги следиме, уредуваме или отстрануваме содржините за кои според наше дискреционо право ќе утврдиме дека се незаконски, навредливи, заканувачки, клеветнички, клеветнички, порнографски, непристојни или на друг начин непристојни, ги нарушува интелектуалната сопственост на која било страна или овие Услови за користење .
Се согласувате дека вашите коментари нема да прекршат право на трета страна, вклучително и авторски права, заштитен знак, приватност, личност или друго лично или сопственичко право. Понатаму, се согласувате дека вашите коментари нема да содржат клеветнички или на друг начин незаконски, навредлив или непристоен материјал или да содржат каков било компјутерски вирус или друг малициозен софтвер што на кој било начин може да влијае на работата на Услугата или на која било поврзана веб-страница. Не смеете да користите лажна адреса за е-пошта, да се преправате дека сте некој друг освен вие, или на друг начин да не доведете во заблуда нас или трети лица за потеклото на какви било коментари. Вие сте единствено одговорни за сите коментари што ги давате и нивната точност. Ние не преземаме никаква одговорност и не преземаме никаква одговорност за какви било коментари објавени од вас или од трета страна.

ДЕЛ 10 – ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Нашата Политика за приватност го регулира вашето доставување на лични информации преку продавницата. За да ја видите нашата Политика за приватност.

ДЕЛ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПОСТАВИ

Повремено може да има информации на нашата страница или во Услугата кои содржат печатни грешки, неточности или пропусти кои може да се однесуваат на описите на производите, цените, промоциите, понудите, трошоците за испорака на производите, времето на транзит и достапноста. Го задржуваме правото да ги исправиме сите грешки, неточности или пропусти и да ги промениме или ажурираме информациите или да откажеме нарачки доколку некоја информација во Услугата или на која било поврзана веб-локација е неточна во секое време без претходна најава (вклучително и откако сте ја доставиле нарачката) .
Не преземаме никаква обврска да ги ажурираме, измениме или разјаснуваме информациите во Услугата или на која било поврзана веб-локација, вклучувајќи, без ограничување, информации за цените, освен како што се бара со закон. Ниту еден одреден датум за ажурирање или освежување применет во Услугата или на која било поврзана веб-локација не треба да се смета за да се покаже дека сите информации во Услугата или на која било поврзана веб-локација се изменети или ажурирани.

ДЕЛ 12 – ЗАБРАНЕТА УПОТРЕБА

Покрај другите забрани како што е наведено во Условите за користење, ви е забрането да ја користите страницата или нејзината содржина: (а) за каква било незаконска цел; (б) да бара други да вршат или да учествуваат во какви било незаконски дејствија; (в) да ги прекрши сите меѓународни, федерални, провинциски или државни регулативи, правила, закони или локални уредби; (г) да ги прекрши или прекрши нашите права на интелектуална сопственост или правата на интелектуална сопственост на други; (д) да вознемирува, злоупотребува, навредува, повредува, клевети, клевети, омаловажува, заплашува или дискриминира врз основа на пол, сексуална ориентација, религија, етничка припадност, раса, возраст, национално потекло или попреченост; (ѓ) да достави лажни или погрешни информации; (е) да прикачува или пренесува вируси или кој било друг вид на злонамерен код што ќе или може да се користи на кој било начин што ќе влијае на функционалноста или работата на Услугата или на која било поврзана веб-локација, други веб-локации или Интернет; (ж) да собира или следи лични информации на други; (i) да испраќате спам, фиш, фарм, изговор, пајак, индексирање или гребење; (ѕ) за каква било непристојна или неморална цел; или (и) да се меша или да ги заобиколи безбедносните карактеристики на Услугата или која било поврзана веб-локација, други веб-локации или Интернет. Го задржуваме правото да ја прекинеме вашата употреба на Услугата или која било поврзана веб-страница поради прекршување на некоја од забранетите употреби.

ДЕЛ 13 – ОДГОВОРУВАЊЕ ОД ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Ние не гарантираме, не претставуваме или гарантираме дека вашето користење на нашата услуга ќе биде непречено, навремено, безбедно или без грешки.
Ние не гарантираме дека резултатите добиени од користењето на услугата ќе бидат точни или сигурни.
Се согласувате дека од време на време, ние може да ја отстраниме услугата на неопределено време или да ја откажеме услугата во секое време, без известување до вас.
Изрично се согласувате дека користењето или неможноста да ја користите услугата е на ваш единствен ризик. Услугата и сите производи и услуги што ви се испорачуваат преку услугата (освен она што е изрично наведено од нас) се обезбедени „како што е“ и „како што е достапно“ за ваша употреба, без никакво претставување, гаранции или услови од каков било вид, или експлицитни или имплицирани, вклучувајќи ги сите имплицитни гаранции или услови за прометливост, квалитет што може да се тргува, соодветност за одредена цел, издржливост, титула и непрекршување.
Во никој случај Hydro Jet™, нашите директори, службеници, вработени, филијали, агенти, изведувачи, практиканти, добавувачи, даватели на услуги или даватели на лиценци нема да бидат одговорни за каква било повреда, загуба, побарување или какви било директни, индиректни, случајни, казнени, посебни или последователни штети од секаков вид, вклучувајќи, без ограничување изгубена добивка, изгубен приход, изгубени заштеди, загуба на податоци, трошоци за замена или какви било слични штети, без разлика дали се засновани на договор, деликт (вклучувајќи небрежност), строга одговорност или на друг начин, кои произлегуваат од вашата употреба на која било услуга или производи набавени со користење на услугата, или за кое било друго тврдење поврзано на кој било начин со вашата употреба на услугата или кој било производ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било грешки или пропусти во која било содржина , или каква било загуба или штета од кој било вид настаната како резултат на користењето на услугата или која било содржина (или производ) објавена, пренесена или на друг начин ставена на располагање преку услугата, дури и ако се советува за нивната можност. Бидејќи некои држави или јурисдикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за последователни или случајни штети, нашата одговорност ќе биде ограничена до максималниот степен дозволен со закон во такви држави или јурисдикции.

ДЕЛ 14 – ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Се согласувате да обештетите, браните и држите безопасни Hydro Jet™ и нашите родители, подружници, филијали, партнери, службеници, директори, агенти, изведувачи, даватели на лиценца, даватели на услуги, подизведувачи, добавувачи, практиканти и вработени, безопасни од какво било побарување или барање , вклучувајќи ги и разумните адвокатски такси, направени од која било трета страна поради или кои произлегуваат од вашето прекршување на овие Услови за користење или документите што тие ги инкорпорираат со упатување или вашето прекршување на кој било закон или правата на трето лице.

ДЕЛ 15 – РЕШЕНОСТ

Ако било која одредба од овие Услови за користење се утврди дека е незаконска, неважечка или неприменлива, таквата одредба сепак ќе биде применлива до најголема мерка дозволена со важечкиот закон. Неприменливиот дел ќе се смета за отсечен од овие Услови за користење; таквото определување нема да влијае на валидноста и спроведливоста на другите преостанати одредби.

ДЕЛ 16 – ПРЕСТАНОК

Обврските и обврските на страните настанати пред датумот на раскинување ќе преживеат по раскинувањето на овој договор за сите намени.
Овие Услови за користење се ефективни освен ако и додека не се прекинат од вас или од нас. Можете да ги прекинете овие Услови за користење во секое време со тоа што ќе не известите дека повеќе не сакате да ги користите нашите услуги или кога ќе престанете да ја користите нашата страница.
Ако според нашата единствена проценка не успеете, или се сомневаме дека не сте успеале да се придржувате кон кој било одредба или одредба од овие Услови за користење, ние исто така може да го раскинеме овој договор во секое време без најава, а вие ќе останете одговорни за сите доспеани износи до и вклучувајќи го датумот на раскинување; и/или соодветно може да ви забрани пристап до нашите услуги (или кој било дел од нив).

ДЕЛ 17 – ЦЕЛИОТ ДОГОВОР

Неискористувањето или спроведувањето на кое било право или одредба од овие Услови за користење нема да претставува откажување од таквото право или одредба.
Овие Услови за користење и какви било политики или оперативни правила објавени од нас на оваа страница или во однос на Услугата го сочинуваат целиот договор и разбирање помеѓу вас и нас и ја регулираат вашата употреба на Услугата, заменувајќи ги сите претходни или современи договори, комуникации и предлози, без разлика дали се усни или писмени, помеѓу вас и нас (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било претходни верзии на Условите за користење).
Сите нејаснотии во толкувањето на овие Услови за користење нема да се толкуваат против страната што ја изготвува.

ДЕЛ 18 – УРЕДЕН ЗАКОН

Овие Услови за користење и сите посебни договори со кои ви обезбедуваме услуги ќе бидат регулирани и интерпретирани со законите на Сан Франциско, Калифорнија US 95336.

ДЕЛ 19 – ИЗМЕНИ НА УСЛОВИ НА УСЛУГАТА

Можете да ја прегледате најактуелната верзија на Условите за користење во секое време на оваа страница.
Го задржуваме правото, по наша дискреција, да ажурираме, промениме или замениме кој било дел од овие Услови за користење со објавување ажурирања и промени на нашата веб-страница. Ваша одговорност е периодично да ја проверувате нашата веб-страница за промени. Вашето континуирано користење или пристап до нашата веб-локација или Услугата по објавувањето на какви било промени на овие Услови за користење претставува прифаќање на тие промени.

ДЕЛ 20 – ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ

Прашања во врска со Условите за користење треба да ни се испратат на [email protected].

Бесплатна испорака низ целиот свет

По сите нарачки

Лесно се враќа 30 дена

30 дена гаранција за враќање на парите

Брза обработка на нарачката

Испорачана во рок од 24-48 часа!

100% безбедна наплата

PayPal / MasterCard / Visa

mk_MKМакедонски јазик